Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Výlety s Malokarpatským expresom

Svätý jur

Malebné vinohradnícke mestečko sa rozkladá na úpätí Malých Karpát, 13 km od Bratislavy. Najstaršia písomná zmienka o meste pochádza z roku 1209. Dodnes sa pýši bohatou históriou,
významným kultúrnym a prírodným dedičstvom, stáročnou vinohradníckou a vinárskou tradíciou. Neveľké historické jadro mesta bolo v roku 1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Okolitá príroda je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Svätý Jur je ideálny na rodinné výlety s pestrými možnosťami vinárskeho, kultúrneho, športového, kulinárskeho
či umeleckého vyžitia.


Častá

Obec z 13.st., kedy bola včlenená do panstva Hradu Červený Kameň ako poddanská dedina. V roku 1560 získala privilégiá mestečka. V polovici 16. storočia sa tu usadilo niekoľko zemianskych
rodín a chorvátski kolonisti. V roku 1738 bola v Častej morová epidémia, kedy zomrelo veľa obyvateľov. Na zaľudnenie boli pozvaní nemeckí kolonisti. Od 18. storočia tu žilo aj početné židovské obyvateľstvo, s vlastnou synagógou a cintorínom.

Pezinok

Pôvodne banská osada „terra Bozin“, od 1647 slobodné kráľovské mesto, vďaka vínu patrilo v 17.-18.st. k najbohatším mestám Uhorska. Dnes je Pezinok moderným okresným mestom a obchodným centrom, má kvalitné vinohrady a vinársku produkciu, ako aj zaujímavé historické pamiatky. V historickom centre sa nachádzajú typické meštianske domy na uliciach v pravidelnom
sieťovom pôdoryse a zvyšky pôvodných hradieb. K najvýznamnejším kultúrnohistorickým pamiatkam patrí zámok z 13. storočia, 4 historicky aj architektonicky cenné kostoly a renesančná radnica.

Modra

Vinohradnícke mestečko s bohatou históriou. V 14. stor. sa stala majetkom uhorských kráľovien a od roku 1607 uhorským slobodným kráľovským mestom, čo pripomínajú početné historické
pamiatky. Urbanistická skladba historického jadra Modry, mestskej pamiatkovej zóny, je jedinečným dokladom prerodu vidieckeho vinohradníckeho sídla na mesto. V Modre môžeme dodnes obdivovať mestské opevnenie, ktoré patrí k najzachovalejším na Slovensku. V rokoch 1851-1857 tu žil a zomrel Ľudovít Štúr, kodifikátor slovenského jazyka. Medzi najstaršie a najznámejšie tradície Modry patrí vinohradníctvo a výroba keramiky.

Otvorené viechy

Od júna do októbra môžete každý týždeň navštíviť malokarpatských vinárov a ochutnať kvalitné vína z ich domácej produkcie. Vďaka projektu „Otvorené viechy“ sa budete môcť zoznámiť priamo s výrobcami a porozprávať sa s nimi o výrobe vína.

Vstup do viech je bezplatný, platíte len za konzumáciu vybraných vzoriek vína.